0181 - 612 415

Verbouw kantoor, laboratorium en loodsen Inashco PernisAansluiten & Inbedrijfstelling
Raffinaderij voorzien van LED verlichting
24/7 Servicecontract
Hoogspanning Uniper
Kunsthal
Nieuwbouw woning
Brand- en ontruimingsinstallatie E.ON Maasvlakte
Verbouw kantoor, laboratorium en loodsen Inashco Pernis
Onderhoud Roteb locaties
Verbouwing Kantoor EMO Rotterdam
Werk: Verbouwing Kantoor/Loodsen
Opdrachtgever: Visser en Smit Bouw
Klant: Inahsco
Omgeving/locatie: Petroleumweg 46 Botlek
Manuren: 3437
   


 

●        Hoofdkantoor, labarotorium, smelterij, opslag
Verbouwen van een bestaand pand tot kantoor met labaratorium, smelterij en brekerij inclusief alle gebouwgebonden installaties. Het werk kenmerkt zich door een hoog afwerkingniveau waarbij ook duurzaamheid een belangrijke rol speelde, er is voor een hoog renderend vloer.luchtverwarmingskoel systeem gekozen. Daarnaast is het bestaande pandverbouwd. De schil is intact gebleven.  
●          Licht- en krachtinstallatie geïnstalleerd
●          Toegangsverlenings systeem met ATS geïnstalleerd
●          CCTV installatie geïnstalleerd
●          Telefoon/data installatie geïnstalleerd
●          Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
●          Bliksemafleiderinstallatie geïnstalleerd

 

Projectblad Inahsco.pdfSnel antwoord op uw vraag!
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Stel uw vraag: