0181 - 612 415

Brand- en ontruimingsinstallatie E.ON MaasvlakteAansluiten & Inbedrijfstelling
Raffinaderij voorzien van LED verlichting
24/7 Servicecontract
Hoogspanning Uniper
Kunsthal
Nieuwbouw woning
Brand- en ontruimingsinstallatie E.ON Maasvlakte
Verbouw kantoor, laboratorium en loodsen Inashco Pernis
Onderhoud Roteb locaties
Verbouwing Kantoor EMO Rotterdam
Werk: Brand- en ontruimingsinstallatie
Opdrachtgever: Securiton Duitsland
Klant: E.On MPP3 centrale Maasvlakte
Omgeving/locatie: Europaweg 911, Maasvlakte
Manuren: 24673
   

 


 

●        Complete nieuwbouw van een energiecentrale
Het aanbrengen van een totale brand-, ontruiming en aspiratie installaties in de gebouwen van de energiecentrale. Zwartepunten in de installaties lag in de complexheid van de gebouwen die gekenmerkt werden door de bedrijvigheid met vele onderaannemers waarmee moest worden samengewerkt, de beheersing van de vreemde talen Duits en Engels, veiligheid waarmee moest worden omgegaan i.v.m. grote hoogtes en gevaarlijke situaties en de kennis van de normen welke in Nederland worden toegepast. De installaties kenmerkten zich door het toepassen van constructieve oplossingen om afstanden en hoogtes te overbruggen en materialen te kunnen monteren.
●         Brandmeld- en ontruimingsinstallatie geïnstalleerd
 
Projectblad E_ON.pdf


Snel antwoord op uw vraag!
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Stel uw vraag: