0181 - 612 415

Techniekevenement Tech2Do maakt basisschoolleerlingen warm voor de havenUtiliteit
Beveiliging
Domotica
Inspecties
Onderhoud
Service
Industrie
Duurzaamheid


EvenementenOp donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 2014 vindt in de Sporthal Olympia een techniek evenement plaats voor de leerlingen van groep 7 van Voorne Putten: Tech2do.
Aanleiding en doel

De Stichting TechNet Voorne-Putten wil (minstens) één (2 jaarlijks terugkerend) evenement organiseren voor basisschoolleerlingen en hun ouders: onder de naam Tech2do. Doel: het organiseren van een “techniek actief evenement” voor jongeren, met als doel te laten ervaren hoe leuk techniek is en daarmee de instroom in technische opleidingen en –beroepen te bevorderen.
Doelgroep

Het evenement gaat zich richten op leerlingen van groep 7 van de basisscholen en hun ouders in de regio Voorne Putten. Gemeenten: Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne.
Visie

De jeugd komt tijdens het evenement/beursbezoek in aanraking met technische beroepen die geconcentreerd zijn rond branche-gerelateerde pleinen. Doelstelling van de beurs is: geregisseerd zien, ervaren, doen en beleven. Kinderen kunnen op de beurs kijken naar diverse technieken, maar vooral leuke werkstukjes maken en ervaringen beleven op de beurs. Rekening houdend met de aard van de aangesloten bedrijven bij de kring hebben we het voornemen de beurs in te gaan richten rond een aantal thema’s bijv.: Elektro & Installatie, Metaal, Proces- en energie en Mobiliteit. Rond elk thema zal een activiteitenplein worden opgezet waar de leerlingen gedurende een vooraf bepaalde tijd een opdracht maken. Per plein is een pleinleider aangesteld, veelal een docent van een school, die ervoor zorgt dat de kwaliteit en kwantiteit op het betreffende plein in orde is.
Lokatie

Sporthal Olympia in Spijkenisse.
Wanneer

Het evenement vindt plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 oktober 2014 tijdens schooluren. Voor geïnteresseerde ouders, leerlingen, mensen uit het bedrijfsleven (sponsoren), onderwijs en overheid zal op donderdag middag/avond de gelegenheid worden geboden om de hal te bezoeken en te kijken wat de kinderen allemaal beleefd hebben. Sponsoren bieden we een passend programma aan met gelegenheid tot netwerken.
Organisatie

De organisatie is in handen van TechNet Voorne-Putten zelf: alle leden van de kring (en relaties) werken aan het evenement mee onder projectleiding van de coördinator van de kring. Ook de gemeenten ondersteunen dit evenement actief (bijv. m.b.t. informeren en enthousiasmeren van de basisscholen, faciliterend) en bieden een afvaardiging namens de gemeenten in de stuurgroep Tech2do.
Partners/financiers

Partners zijn in ieder geval de bedrijven en scholen die zijn aangesloten bij TechNet Voorne-Putten. Aan te vullen met provincie, gemeenten, overige bedrijven, relaties, scholen en brancheorganisaties.

http://www.technetvoorneputten.nl/index.htmlSnel antwoord op uw vraag!
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Stel uw vraag: